Kto może domagać się naprawienia szkody.

Uprawnienie do domagania się rekompensaty przysługuje poszkodowanemu, a wypadku gdy poszkodowany zmarł - jego rodzinie i osobom bliskim.